Instagram YouTube

ایده پردازی

بر حسب نظر و درخواست شما تعدادی ایده اولیه آماده میشود که بر خلاف دیگر استودیو ها برای ایده اولیه مبلغی دریافت نمیشود. بعد از انتخاب یکی از ایده ها توسط شما آن را گسترش میدهیم.