Instagram YouTube

تعرفه ها

استاندارد

1کلیپ 1قیقه ایی

تدوین پایه

حق اصلاح 2 بار

کیفیت full HD

هلی شات ندارد

1 روز 5 ساعته

سازمانی

5 کلیپ 1 دقیقه ایی

تدوین حرفه ایی

حق اصلاح 3 بار

کیفیت 4k

هلی شات توافقی

3 روز 4 ساعته

صنعتی

 

3 کلیپ

1 * 3 تا 5 دقیقه

2 * 1 دقیقه

تدوین حرفه ایی

حق اصلاح 3 بار

کیفیت 4k

هلی شات توافقی

3 روز 4 ساعته

ویژه

تعداد کلیپ توافقی


تدوین حرفه ایی

حق اصلاح بیشتر از 3 بار

کیفیت 4k

هلی شات توافقی

ساعت ضبط توافقی

ارسال پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز با * مشخص شده اند.پر کردن این فیلد ضروری است *