Instagram YouTube

عکاسی پانوراما

شاید برایتان پیش آمده باشد که بخواهید از یک صحنه عکس بگیرید؛ اما آن منظره بسیار گسترده باشد. گاهی فقط با گرفتن یک عکس، نمی توانید کل منظره را پوشش دهید و در یک تصویر جا دهید. پس در این حالت شما مجبور به استفاده از تکنیک عکاسی پانوراما هستید!

من بسیار خوش شانس هستم که مدت زمان زیادی را در مناظر شگفت انگیز ایالت آلاسکا گذرانده ام. اما اغلب مشکلی پیش می آمد، من دوربین به دست مقابل صحنه مورد نظرم ایستاده بودم، اما نمی توانستم از صحنه دلخواهم عکس بگیرم. در منظره مورد نظرم خیلی چیزها اتفاق می افتاد اما همه آن اتفاقات، فقط  در یک فریم عکس، جا نمی گرفت.

درهمین زمستانی که گذشت من در نزدیکی هینز آلاسکا درامتداد سواحل شنی در حال عکاسی بودم، در همین موقع بود که نورسرخ فام صبحگاهی در امتداد قله، آسمان را روشن کرده بود. یخچال های طبیعی و قله ها با نورصورتی رنگی نقاشی شده بودند. اگر من با  لنز ۱۴ میلیمتری که داشتم از آن منظره عکس می گرفتم؛ آن کوه های زیبا، در عکسم بسیار کوچک و دور نشان داده می شدند و فضای بسیار زیادی نیز خالی و بدون استفاده در عکس باقی می ماند. من برای اینکه تمام جزئیات و اتفاقات آن صحنه را عکاسی می کردم به یک لنز سوپر واید نیاز داشتم. من می خواستم حس عظمت آن منظره زیبا حفظ شود، اما در عین حال می خواستم جزئیات کوهستان را هم در عکسم ثبت کنم. به همین خاطر عکس پانوراما تنها چاره کار بود